Zend style

Označení jazyka PHP

Označení jazyka PHP je povolené pouze v dlouhé formě. Koncový znak není vyžadován, je-li PHP jazyk ukončen koncem souboru.

<?php

?>

Řetězce

Přiřazujeme-li pouze řetězec do proměnné, používáme apostrofy místo uvozovek. Tento způsob je pro server rychlejší.

$a = 'Tady je nejaky jednoduchy test';

Potřebujeme-li v textu použít proměnnou, pak zvolíme klasické uvozovky. Jsou k dispozici 2 varianty. První používám v případě jednoduché proměnné a ten druhý pro pole a objekty.

//Prvni zpusob
$jmeno = 'Martin';
$veta = "Ahoj, jmenuji se $jmeno.";


//Druhy zpusob
$jmeno = array('krestni' => 'Martin')
$veta = "Ahoj, jmenuje se {$jmeno['krestni']}."

Pro spojování více řetězců se používá znak tečky. Před i za ní musí být mezera.

$a = 'Ahoj' . ' ' . 'svete!';

$jmeno = 'Martin';
$a = 'Ahoj, jmenuji se ' . $martin;

Pokud je náš řetězec příliš dlouhý, je lepší ho rozdělit na více častí a spojit jednotlivé řádky tečkou. Tato tečka se umisťuje pod =.

$a = 'Zde je nejaky velmi dlouhy text'
  . ', ktery si vsak muzu rozdelit do'
  . ' vice radku.';

Pole

Chceme-li vytvořit pole pomocí funkce array(), musíme vložit mezeru za každou čárku. Pro definování vícerozměrných polích je zakázáno používat funkci array() uvnitř pole, používá se místo toho proměnná.

$pole = array('test1', 'test2', 3, 4, 5);

$vicerozmernePole('Ahoj', 'Jak se mas?', $pole);

Pro víceřádkové pole platí, že jednotlivé buňky začínají pod první buňkou. První buňka může být buď na stejném řádku, jako je funkce, nebo na novém, pak je odsunutá čtyřmi mezerami (nikoli TABem). Za poslední buňkou může být čárka, to nám zjednodušuje přidání další buňky. Z důvodu přehlednosti doporučuji používat spíše druhý způsob zápisu.

$velkePole = array('prvni polozka' 2, 3, 4, 5,
          'dalsi dlouha veta',
          'posledni radek');

$dalsiPole = array(
  $velkePole, 2, 18, 56,
  'textove pole',
);

Asociatiní pole jsem použil už v příkladu řetězců. Základní princip je stejný, jako u klasických polí, jen s tím rozdílem, že připojíme klíč. Vzorec je následující klíč => hodnota. Píšeme-li jednotlivé buňky pod sebou, zarovnáme pod sebe zanky =.

$pole = array('auto' => 'Audi', 'barva' => 'Cerna',
       'pocetDveri' => 5, 'razeni' => 'Manual',
       'klimatizace' => true);

$druhePole = array(
  'auto'    => 'Skoda',
  'barva'    => 'Bila',
  'pocetDveri' => 5,
  'razeni'   => 'Manual,
  'klimatizace' => false,
)

Deklarace třídy

Před názvem třídy musí být blok dokumentace. Vše ve třídě musí být vše odsunuto od okraje o čtyři mezery. V jednom souboru je povolená jen jedna deklarace třídy. Není doporučeno umisťovat do souboru s deklarací třídy další PHP kód, ale je-li tomu tak, musí být oddělený 2 prázdnými řádky.

<?php
/**
 * Zde je základní dokumentace třídy
 *
 */
class MojeTrida
{
  //kód uvnitř třídy je odsazený o 4 mezery
}