Model-View-Controller

Models-Vies-ControllersMVC je jedna z velmi užitečných struktur kódu.

Jednoduše to můžu popsat tak, že celý kód rozdělíme na několik částí:

Model

Do modelu se ukládají funkce a třídy, jako formy, podle kterých budeme následně stavět. Snažte se mít funkce a metody natolik komutativní, abyste nejlépe později už nemuseli do modelu sahat.

Controller

Do češtiny se překládá jako ‘řadič’, tento překlad však moc nepomůže pochopit účel. Spíš bych použil slova jako ovladač nebo řídící jednotka.

V controlleru probíhají všechny výpočty, přiřazování proměnných, používání funkcí a podobně.

View

View je část, která nám vrací to, co uvidí uživatel. Neprobíhají zde už žádné výpočty, ale pouze se používají proměnné vytvořené dříve v controlleru.

Raději si zde uveďme příkald, aby bylo vše jasnější.

Zadáme-li si nějakou url např. www.test.cz, čímž zavoláme index.php. Jedná se o hlavní controller. V indexu se nejprve zavolá model, aby šly používat všechny funkce, které model obsahuje. Poté přiřadíme do proměnných vše, co potřebujeme. Když máme vše určené, tak necháme vypsat view s HTML, do kterého přidáme naše proměnné.