Factory

Můžete se dostat do okamžiku, že máte perfektní třídy, kde můžete nastavit prakticky cokoliv, aniž byste museli zasahovat do kódu. To však může být doprovázeno také tím, že k vytvoření konkrétního objektu potřebujete mnoho parametrů. S tímhle problémem nám pomůže třída nebo metoda Factory.

Příklad:
Chceme si otevřít továrny a přejeme si, aby vyráběly ze dřeva nebo z kovu. Když děláme ze dřeva, tak odchází z továrny židle, stoly, dveře a z kovu pouze vrata.

<?php
class Tovarna
{
  private $material;
  private $vyrobek;

  public function __construct($material, $vyrobek)
  {
    $this->material = $material;
    $this->vyrobek = $vyrobek;
  }

  public function pracuj()
  {
    return 'Dokončeno - ' . $this->vyrobek . ' z ' . $this->material;
  }
}

class NovaTovarna
{
  public static function otevrit($jmenoTvarny)
  {
    switch ($jmenoTvarny) {
      case 'vyrobaZidli':
        return new Tovarna('dřevo', 'židle');
        break;
      case 'vyrobaStolu':
        return new Tovarna('dřevo', 'stůl');
        break;
      case 'vyrobaDveri':
        return new Tovarna('dřevo', 'dveře');
        break;
      case 'vyrobaVrat':
        return new Tovarna('kov', 'vrata');
        break;
      default:
        return false;
    }
  }
}

$mojeTovarna1 = NovaTovarna::otevrit('vyrobaZidli');
$mojeTovarna2 = NovaTovarna::otevrit('vyrobaVrat');

echo $mojeTovarna1->pracuj(); //Dokončeno - židle z dřevo
echo $mojeTovarna2->pracuj(); //Dokončeno - vrata z kov

V našem příkladu jsme využili třídu Factory (NovaTovarna) k vytvoření konkrétní továrny.

Factory pomáhá k lepší čitelnosti kódu, protože si nezanášíme používanou třídu přednastavováním a ani nesnižujeme její variabilitu.