Terminál – Ubuntu

 

Zde je přehled mnou nejpoužívanějších příkazů.

Pohyb ve složkách

Pohyb probíhá buď relativní cestou, nebo absolutní.

cd /var/www/html/test

cd htdocs/test

Výpis aktuální složky

Vypíše vše v aktuální složce. Lepší je používat i s detailnějším zobrazením (zobrazí i skryté soubory, jako je .git, .htaccess atd.)

ls

ls -la //detailnější výpis

Kopírování

Kopírování je jednoduché, pouze v případě, že chceme kopírovat složku, použijeme  navíc parametr -r

cp [options] [zdroj] [cil kopirovani]

cp -r /var/www/ /etc/test/

Hledání

Hledání v obsahu všech složek a souborů

grep [options] [PATTERN]

Opakování

Provedení skriptu opakovaně nVteřin. Ukončí se ctrl+c.

watch -n[seconds] [command] (watch -n10 php index.php)